Jury

Sekcja Fortepian solo i Duet Fortepianowy

prof. Jerzy Romaniuk

Edukację muzyczną rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi w klasie Zygmunta Jeśmana. Następnie w latach 1963-68 studiował pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, uprzednio Akademia Muzyczna im. F. Chopina).

prof. Marek Drewnowski

Pianista i dyrygent. Nauki gry na fortepianie uczył się od wczesnego dzieciństwa. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Obecnie profesor w Konserwatorium Muzycznym w Stambule.

Lucjusz Pinkosz

Ukończył Konserwatorium Muzyczne im. P. Czajkowskiego w klasie fortepianu i podyplomowe studia aspiranckie na Wydziale Kameralistyki Fortepianowej. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim im. S. Rachmaninowa (Rosja) prowadzonym przez A. Aleksandrowa i W. Odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Yuko Kawai

W 1995 roku Yuko Kawai zdobyła III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach. W październiku tego samego roku wzięła udział w XIII Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Maciej Piotrowski

Działalność koncertową rozpoczął jeszcze podczas studiów (pod kierunkiem prof. M. Trombini-Kazuro i prof. B. Hesse-Bukowskiej) w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (dyplom z wyróżnieniem w 1982 roku). Występował w wielu miastach Polski, a także w Bułgarii, na Węgrzech, w Czechach, w Słowacji, na Litwie, w Niemczech, w Austrii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Finlandii, w Szwecji, w Rosji, w Japonii, w Meksyku, w USA, Kanadzie i Australii.

Zespół Kameralny

prof. Andrzej Zieliński

urodził się 26. 11. 1937r. w Wągrowcu. Uczył się u Tadeusza Tułasiewicza w Poznaniu, studiował w PWSM w Krakowie u Zofii Adamskiej, odbył staż w konserwatorium w Moskwie w klasie Mścisława Rostropowicza. Był wykładowca w PWSM z Poznaniu (1963-1968), w AMFC w Warszawie i w Filii w Białymstoku (od 1978r.). Obecnie jest emerytowanym profesorem UMFC w Warszawie. oraz nauczycielem ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (od 1976r.) Wykształcił ponad 100 wiolonczelistów, w tym laureatów konkursów krajowych i zagranicznych oraz muzyków znanych i cenionych Polsce i poza jej granicami (Piotr Hausenplas, Piotr Rubik, Maria Pomianowska, Jarosław Domżał, Ewa Mizerska). Juror konkursów krajowych i międzynarodowych, organizator i wykładowca kursów mistrzowskich, m.in. w łańcucie, Żaganiu i Seulu. Solista, kameralista, koncertmistrz wielu orkiestr, w Poznaniu, Warszawie, Sztokholmie i Teheranie. Koncertował w kraju i zagranicą, nagrywał dla radia i telewizji. Pełnił funkcje w ZHP, Solidarności i SPAM-ie, był prorektorem AMFC w Warszawie w latach 1990-1996 a w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP sekretarzem stanu a potem ministrem. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma medalami, w tym Medalem Edukacji Narodowej i Zasłużony dla kultury Gloria Artis.

prof. Magdalena Szczepanowska

Dyplom z wyróżnieniem w warszawskiej Akademii Muzycznej (1983). Grę swą doskonaliła na mistrzowskich kursach interpretacji m.in. w Weimarze i Glasgow, pracując pod kierunkiem Olega Krysy i Andre Gertlera. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych i kameralnych, m.in. w Lublinie (Konkurs Młodych Skrzypków), Krakowie (Konkurs Muzyki Współczesnej), Gorizii (Konkurs im. Lipizera), w Brescii i Vercelli. Jest współzałożycielka kwartetu smyczkowego koncertujacego przez wiele lat ze Stefania Woytowicz. Współpracowała z Zespołem Kameralistów Filharmonii Narodowej pod dyr. Karola Teutscha, z Warszawską Operą Kameralną (recitale, koncerty kameralne), Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i Zwiazkiem Kompozytorów Polskich. Od r. 2001 jest profesorem klasy skrzypiec na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Prowadzi także klasę skrzypiec i kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie (głównie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego). Jej wychowankowie są laureatami czołowych miejsc wielu konkursów skrzypcowych i kameralnych.

Piotr Cegielski

Absolwent Konserwatorium Muzycznego im. P. Czajkowskiego w Moskwie w klasie skrzypiec i podyplomowych studiów aspiranckich u Dawida Ojstracha. Laureat skrzypcowych konkursów muzycznych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solista i kameralista w składzie "Classic Trio". Jest koncertmistrzem i solistą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncertował w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii Korei Południowej. Uczestniczył m.in. w otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Nagoya - 1997. Występuje z wieloma wybitnymi muzykami (m.in. w duecie z Nigelem Kennedym w Teatrze Wielkim w Warszawie). Prowadzi działalność pedagogiczną.

Piotr Hausenplas

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach wiolonczeli prof. Kazimierza Michalika i prof. Andrzeja Zielińskiego. W 1987 roku zajął drugie miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego w Poznaniu. W 1993 roku został laureatem pierwszej nagrody Konkursu Wiolonczelistów im. Beethovena w Hradec (Czechy).Artysta koncertuje jako solista i kameralista. Ma na koncie występy z polskimi i zagranicznymi orkiestrami. Współpracował z czołowymi zespołami kameralnymi ,m.in. Kwartet "Camerata", "Concerto Avenna". Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Prowadzi działalność pedagogiczną jako adiunkt w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina, a także na kursach letnich. Jest jednocześnie solistą Orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Kontakt

formularz zgłoszeniowy