XXII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Juliusza Zarębskiego Grudzień 2022.

XXII Juliusz Zarębski International Music Competition 2022 December.

Aplication deadline  7 december 2022.

Ważne informacje dot. konkursu 2022 / Important information about 2022 competition

W przedstawionym nagraniu programu konkursowego nie jest wymagana ciągłość zapisu. Film programowy może składać się z kilku odcinków, możliwe jest cięcie pomiędzy utworami.

No continuity of recording is required in the submitted recording of the competition programme. The programme film may consist of several episodes, cutting between tracks is possible.

OBYWATELE UKRAINY UCZESTNICY KONKURSU NIE PONOSZĄ KOSZTÓW ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Participation in the Competition by Ukrainian citizens is free of charge.

Участие в Конкурсе граждан Украины является бесплатным.

Informacja w Kalendarzu Alink /Argerich o Konkursie Juliusza Zarębskiego.

Konferencja Miedzynarodowych Konkursów Pianistycznych w Utrechcie. / Conference of International Piano Competitions in Utrecht.

21-22 września 2022 w m. Utrecht w Niderlandach była zorganizowana Międzynarodowa Konferencja AAF Conference in Utrecht z udziałem przedstawicieli / dyrektorów konkursów pianistycznych i firm producentów fortepianów. Organizatorem po raz kolejny (pierwsza konferencja odbyła się 3 lata twemu w Barcelonie) była Fundacja Alink / Argerich (dyrektor Gustav Alink).
Przybyło kilkuset uczestników z całego świata reprezentujących wielkie, ale także pomniejsze międzynarodowe konkursy muzyczne. Byli m. in. reprezentanci Queen Elisabeth Competition, Leeds International Piano Competition, Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Liszt Competition, Santa Cecilia Int. Piano Competition, George Enescu Int. Piano Competition, Cleveland Int. Piano Competition , Gina Bachauer Int’l Artists Piano Competition , Maria Canals Int’l i wielu innych . Polskę reprezenowali: Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyk Chopina, (dr Artur Szklener), Międzynarodowy Konkurs im. I. J. Paderewskiego (Pani Agata Szpadzińska), Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. St. Moniuszki i (Lech Dzierżanowski) i Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego ( dyr. Lucjusz Pinkosz).

Organizacja konferencji była znakomita, Trzeba podkreślić różnorodność tematyczna paneli , możliwości bezpośredniego kontaktu , a także możliwości poznania ciekawych, związanyuch z muzyką, miejsc w Utrechcie. Gratulacje dla Gustava Alinka i jego Małżonku Akemi.

On 21-22 September 2022, the AAF International Conference in Utrecht, the Netherlands, was organised with the participation of representatives / directors of piano competitions and piano manufacturers. It was organised once again (the first conference was held three years ago in Barcelona) by the Alink / Argerich Foundation (director Gustav Alink).
Several hundred participants came from all over the world, representing major, but also minor international music competitions. There were, among others, representatives of the Queen Elisabeth Competition, Leeds International Piano Competition, Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Liszt Competition, Santa Cecilia Int. Piano Competition, George Enescu Int. Piano Competition, Cleveland Int. Piano Competition , Gina Bachauer Int’l Artists Piano Competition , Maria Canals Int’l and many others . Poland was represented by the Frederic Chopin International Competition, (Dr Artur Szklener), the I. J. Paderewski International Competition (Mrs Agata Szpadzińska), the St. Moniuszko International Polish Music Competition and (Lech Dzierżanowski), and the Juliusz Zarębski International Competition (director Lucjusz Pinkosz).

The organisation of the conference was excellent, the diversity of the panels, the possibility for direct contact, and the opportunity to get to know the interesting places in Utrecht, connected with music, should be emphasised. Congratulations to Gustav Alink and his wife Akemi.


Historia konkursu 2020

Poniżej materiały z poprzednich edycji konkursu / Below you can find historical materials

Kontakt

  • (+48) 601 65 80 20
  • lucjusz.pinkosz@gmail.com
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy