XXIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego odbędzie się w grudniu 2023 roku.

XXIII International Music Competition named after Juliusz Zarębski will take place in December 2023. 

Ważne informacje dot. konkursu 2022 / Important information about 2022 competition

Inauguracja 2022

Koncert laureatów odbędzie się w dniu 15 grudnia godzina 19.30 w Centrum kultury. Wstęp wolny!
Informacja w Kalendarzu Alink /Argerich o Konkursie Juliusza Zarębskiego.

Historia konkursu 2020

Poniżej materiały z poprzednich edycji konkursu / Below you can find historical materials

Kontakt

formularz zgłoszeniowy