XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego odbędzie się w dniach 01- 06 grudnia 2021. Bliższe informacje dotyczące organizacji Konkursu i programu konkursowego będą udostępnione w najbliższym czasie. XXI Juliusz Zarębski International

Music Competition will be held on 01- 06 December 2021. Further information on the organisation of the Competition and the competition programme will be made available in the near future.

21-й Международный музыкальный конкурс имени Юлиуша Заребского пройдет с 1 по 6 декабря 2021 года. Более подробная информация об организации Конкурса и конкурсной программе будет предоставлена в ближайшее время.

A word after the 1st prize winners’ competition, solo piano section, category E:

Wyniki / Results / Полученные результаты

Nagrody specjalne / Special awards / Специальные призы

Poniżej materiały z poprzednich edycji konkursu / Below you can find historical materials

Konkur Zarębskiego polecany przez Alink - Argerich

Kontakt

  • (+48) 601 65 80 20
  • lucjusz.pinkosz@gmail.com
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy