Jury

Sekcja Fortepian solo i Duet Fortepianowy

prof. Jerzy Romaniuk

Edukację muzyczną rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi w klasie Zygmunta Jeśmana. Następnie w latach 1963-68 studiował pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, uprzednio Akademia Muzyczna im. F. Chopina).

prof. Marek Drewnowski

Pianista i dyrygent. Nauki gry na fortepianie uczył się od wczesnego dzieciństwa. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Obecnie profesor w Konserwatorium Muzycznym w Stambule.

Lucjusz Pinkosz

Ukończył Konserwatorium Muzyczne im. P. Czajkowskiego w klasie fortepianu i podyplomowe studia aspiranckie na Wydziale Kameralistyki Fortepianowej. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim im. S. Rachmaninowa (Rosja) prowadzonym przez A. Aleksandrowa i W. Odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Yuko Kawai

W 1995 roku Yuko Kawai zdobyła III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach. W październiku tego samego roku wzięła udział w XIII Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Kontakt

  • WARSZAWSKA 73, 05-092 ŁOMIANKI
  • +48 601 658 020
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy

Close Menu