Oceną wykonań konkursowych w każdej sekcji instrumentalnej zajmuje się oddzielne Jury, 

sformowane każdorazowo w innym składzie osobowym zależnym od sekcji instrumentalnej, 

w skład którego wchodzą wybitni muzycy wykonawcy i pedagodzy.

Close Menu