W sprawie nagrań z Konkursu kontakt wyłącznie z Organizatorem poprzez Biuro Konkursu

e-mail: konkurs.zarebski@gmail.com

posiadającym wyłączność na cały przebieg Konkursu.