XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY JULIUSZA ZARĘBSKIEGO 2019 odbędzie się w dniach
3 - 8 grudnia 2019 roku

Regulamin
Konkursu

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Karta
Zgłoszeniowa

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

List do
Uczestników

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

O nas

Sekcja Fortepian solo i Duet Fortepianowy

prof. Jerzy Romaniuk

Edukację muzyczną rozpoczął w Liceum Muzycznym w Łodzi w klasie Zygmunta Jeśmana. Następnie w latach 1963-68 studiował pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, uprzednio Akademia Muzyczna im. F. Chopina).

prof. Marek Drewnowski

Pianista i dyrygent. Nauki gry na fortepianie uczył się od wczesnego dzieciństwa. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Obecnie profesor w Konserwatorium Muzycznym w Stambule.

Lucjusz Pinkosz

Ukończył Konserwatorium Muzyczne im. P. Czajkowskiego w klasie fortepianu i podyplomowe studia aspiranckie na Wydziale Kameralistyki Fortepianowej. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim im. S. Rachmaninowa (Rosja) prowadzonym przez A. Aleksandrowa i W. Odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Yuko Kawai

W 1995 roku Yuko Kawai zdobyła III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach. W październiku tego samego roku wzięła udział w XIII Miedzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Galeria

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.  At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

Kontakt

  • (+48) 601 65 80 20
  • lucjusz.pinkosz@gmail.com
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy

Close Menu