XIX MIĘDZYNARODOWY kONKURS mUZYCZNY
JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
4-9 grudnia 2019 roku

XIX Juliusz Zarębski
International Music Competition
2019 December 4-9

Regulamin
Konkursu

Karta
Zgłoszeniowa

List do
Uczestników

Kontakt

  • (+48) 601 65 80 20
  • lucjusz.pinkosz@gmail.com
  • lucpin@o2.pl

formularz zgłoszeniowy

Close Menu